Nyomdai lexikon

Nyomdai lexikon


 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • Z

A

Adathordozó

Számítástechnikai eszköz (DVD, CD, zip, pendrive stb.), amelyen a nyomdailag feldolgozásra kerülő anyagot rögzítik. Lényeges egyeztetni az anyagokat tartalmazó fájlok formátumát, de ezek kezeléséhez szükséges szoftverekkel a nyomdának rendelkeznie kell a munkák elkészítéséhez.

Adatküldési formák

FTP, adathordozók, e-mail, online adattároló oldalak (internet).

Álló formátum

Álló téglalap alakú, a hosszabb oldalán kötött kiadvány.

Állományformátumok

Adatállományaink belső szerkezetére már nevének kiterjesztése utal. A legtöbb alkalmazásnak van jellegzetes alapkiterjesztése, amelyről felismerhető a fájl származása.
Például a .TXT kiterjesztésű fájl ASCII vagy ANSI szöve¬get tartalmaz, a .DOC Worddokumentum, az Excel .XLS stb. Az .ARJ és a .ZIP kiterjesztések tömörített állományokat jeleznek.
A .PDF fájlformátum a legelterjedtebb és legbiztonságosabb adatformátum.
 

Analóg színpróba

A  formakészítéshez levilágított (másolt) színbontott filmeredetikről a négyszín nyomtatást szimuláló színpróba eljárás. A hagyományos nyomdai szóhasználatban gyakran cromalin név alatt említik az összes (azóta több és más gyártóhoz kötődő de azonos alapelvű) analóg színpróba eljárást is.

Árajánlat

Az árajánlatkérés szerint elvégzett nyomdai műveleti és anyaganalízis alapján adott ár- és határidő-ajánlat.

Aranymetszés

Klasszikus arányrendszer, amely meghatározza a főbb oldalelemek egymáshoz való viszonyát, arányait. Segít a szedéstükör, a margók, a címek, és a betűméret megtervezésében. Az aranymetszés szorzószáma 1.618, szabálya szerint a kisebb úgy aránylik a nagyobbhoz, mint a nagyobb az egészhez.
 

Aranyozás

Arany színű fóliával végzett kötészeti művelet papírra vagy bármely táblabevonó anyagra - pl. vászon, balacron - történik. 

ASCII

Az American Standard Code for Information Interchange (amerikai információcsere-szabványkód) rövidítése. A legáltalánosabban elterjedt alfanumerikus kódolás.

Átfutási idő

A kiadvány anyagának leadásától a megrendelő igénye szerinti helyre történő szállításáig tartó időintervallum, munkanapokban, hetekben  kifejezve.

B

Beakasztás

A fedél és a könyvtest egyesítése gépi vagy kézi úton.

Behúzás

A szedett szöveg első sora a szöveghasábnál beljebb kezdődik.

Behúzott melléklet

A nyomtatott kiadványba be nem kötött melléklet.

Beigazítás

A példányszámnyomtatást megelőző műveletek összessége, amelyet a gépmesterek végeznek. E műveletek folyamán kerül a nyomat a pontos helyére, ill. ekkor állítják be a nyomat színét és denzitását a cromalinnak vagy a mintakönyvnek megfelelően.

Belív

A nyomtatott kiadvány, prospektus vagy könyv tartalmát alkotó, kötészetileg összetartozó egység, amelyet a nyomdai kötészet során látnak el valamilyen borítóval.

 

Bemetszés

Riccelés az a művelet, amikor nyomógépen megfelelő vágóelemek segítségével a papír keresztmetszetét csak részben vágják át. ~ t alkalmaznak pl. az öntapadós fóliák kikészítésekor, a nyomtatott felső papírréteg a bemetszés vonalának megfelelően, könnyen leválasztható az alsó hordozórétegről.
 

Betűtípus

Egyazon elv szerint készített, azonos stílusvonásokat, formajegyeket mutató betűalkotás, amely magában foglalja a betűcsaládot, ill. annak tagjait, a különböző betűváltozatokat. Európában és Amerikában ma közel 2000 latin betűtípust tartanak nyilván. A könnyebb eligazodáshoz a nemzetközi követelményeknek megfelelően osztályba sorolták a betűket az elkészítésük ideje, grafikai jellegzetességük, a betűíró szerszám típusa és alkalmazása az alap és összekötő vonalak közötti ellentét, valamint a betűtalpak és alakjuk alapján.
 

Bígelés

Vastagabb papírok, kartonok csak akkor hajthatók meg szépen, törés nélkül, ha hajtás előtt egy tompa késsel megnyomjuk az anyagot. Ez a folyamat történhet nyomdagépen, speciális célgépen vagy a stancolással egy menetben.
 

Bit

(binary digit) a legkisebb információs egység a bináris számrendszerben, amely csak két állapotot ismer, ez egy vagy nulla lehet. A gyakorlatban lyukasztást vagy nem lyukasztást, ill. mágnesezettséget vagy ellentett mágnesezettséget jelent.

Byte

A leggyakrabban használt egység a bináris jelek ábrázolásában. Általában nyolc bitből áll.

C

Cérnafűzés

Olyan kötészeti eljárás, melynek során a többszörösen hajtogatott íveket egymásra helyezik és cérnával összevarrják. A cérnafűzés munkaigényes módszer, ugyanakkor az eredmény igen tartós és esztétikus, főként keménytáblás könyvek esetében kedvelt kötészeti eljárás.

CMYK

Nyomdai alapszínek cián (cyan, C), bíbor (magenta, M), sárga (yellow, Y), fekete (Key, K). A színes képeket a négy alapszín segítségével lehet felbontani, illetve kinyomni.

Cromalin

Színbontott (levilágított) filmekről fotótechnikai eljárással készített, a color nyomtatás színhelyességéhez szükséges ellenőrző "nyomat".

Csomagolóipari ragasztók

A csomagolástechnikában leggyakrabban alkalmazott papírzacskók, dobozok, zsákok, papír- és műanyag, ill. fémfólia bevonatok előállításához, a termékek lezárásához, címkék felragasztásához alkalmazott ragasztók közös elnevezése. Kémiai összetétel szerint keményítőből, keményítő- és cellulózszármazékból, fehérjékből, valamint szintetikus anyagokból előállított ragasztók tartoznak ebbe a csoportba. csontenyv állati enyv.
 

D

Denzitás

Mind a levilágított (másolt) filmek, mind a nyomatok fedettségének mértékét jelző szám. Jele: D. A nyomdai és a DTP gyakorlatban átnézeti és ránézeti denzitométereket használnak. Az átnézeti denzitométer a levilágítást is végző DTP stúdiók minőségellenőrző rendszerének egyik alapvető eszköze.
 

Digitális

Számjeggyel ábrázolt információ.

Digitális proof

Adathordozóról digitális eljárással készített próbanyomat, color nyomtatás színhelyességének ellenőrzésére. A nyomda is csinálhatja, de készen is kaphatjuk.

Digitalizálás

Valamilyen szövegelem számjegyekkel felírt értékein alapul.
 

DPI - Dot Per Inch

A pontok száma inchenként. A rendszer letapogatási, levilágítási elemeinek 25,4 mm-re eső száma.
 

DTP

DeskTop Publishing: Számítógépes kiadványszerkesztés

Duplex nyomtatás

Kétszín nyomás.

E

Ellenőrző nyomat, korrektúra

1. A tördelt levonat; 2. digitális proof (IRIS); 3. Cromalin; 4. Kékkópia; 5. Szemleív
 

Előzék

A könyvtest és a könyvtábla összekapcsolására használt  nyomatlan vagy nyomtatott ív.

Eredeti anyag-szövegeredeti

Olyan szöveges anyag, amely fotózható, illetve szkennelhető eredetiként kerül felhasználásra.

F

Fájlformátum

Lényeges egyeztetni az anyagokat tartalmazó fájlok formátumát, az ezek kezeléséhez szükséges szoftverekkel a nyomdának rendelkeznie kell a munkák elkezdéséhez.

Fóliázás, lakkozás

Felületkezelési eljárás, amely meggátolja a festék lekopását, erősebbé teszi a papírt, kartont.  Anyag szerint műanyag, optikailag fényes,  matt vagy texturált változatban beszerezhető. A lakk fényes, matt vagy forma.
 

Fóliónyomás

Bármilyen színű fényes vagy matt fémhatású kötészeti művelet.

Font

A GEM-rendszer alatt egy font egy betűtípus egy változatának egy fokozatát jelentette. A vektoros TrueType és a PostScript 1 esetében az összes fokozat adatait (leírását) egyetlen fájl tartalmazza. Formátum megadása: álló vagy fekvő. Természetesen külön fájl az antikva, külön a kurzív, (fél)kövér és (fél)kövér kurzív változatokat. Egy-egy fájl jelent egy fontot. Az előbbiekből következik, hogy ha egy betűből több változatra van szükség, akkor újabb fájloknak kell tartalmaznia a leírásuk adatait. Mivel egy név alatt legfeljebb négy fájl lehet, ilyenkor új nevet adnak a többi betűfajtának.

Fül

A védőborító vagy kartonfedél behajtott része, amelyre akár szöveg vagy kép is kerülhet.
 

G

Gerinc

Könyvek, folyóiratok, tömbök nyitási oldalával szemben levő, élben találkozó alkotórészeinek (hajtogatott ívek, lakpok) megnevezése. A keménytáblás könyvek fedele lehet egyenes vagy gömbölyített.

Grammsúly

A papír vastagságát az egy négyzetméterre eső grammsúllyal jellemzik. A volumenizált papírok vastagságukhoz mérten könnyebbek. Pl. a 80 gr-os 2-es volumenizált papír 100 gr-os vastagságnak felel meg.
 

Gumihenger

Ofszetnyomóművek egyik hengere, amely azonos méretű a formalemezt hordozó lemezhengerrel. Az acélhenger köszörült felületén ofszet gumikendő borítású. Feladata a festék átvétele a formáról, majd a szükséges nyomóerő biztosításával annak nyomathordozóra való felvitele.
 

Gyártási irány

A papír haladási iránya a papírgépen. A papírgéphossztengelyével megegyező irányú. Keresztirány a ~ ra merőleges. Gyártási és keresztirányban a papír tulajdonságai eltérőek, ezért a nyomdaiparban a papír  ún. szálirányát fontos meghatározni. Cégünk mindig a könyvnek szükséges szálirányt szerezzük be.

I

Imprimatura

Az utolsó tördelt korrektúra levonaton, (esetleg külön lapon) a megrendelő (vagy az arra általa felhatalmazott személy) kézjegyével és nyomható (imprimatur) megjegyzéssel engedélyt ad a nyomtatásra.

K

Kasírozás

Papírnyomat, kinagyított fotó, plakát, stb. szürkelemezre, műanyagra, fára, stb. való felragasztása.
 

Képfelbontás

A nyomandó kép részletgazdagságának mértéke. Két változata van: 1. Digitális feldolgozásnál egysége a dpi (dots per inch), vagyis az egy hüvelykre (inch) jutó pontok száma; 2. Fotótechnikai (hagyományos) feldolgozásnál egysége a raszter, vagyis az egy négyzetcentiméterre jutó pontok száma.
 

Kivágás stancolás (die cutting)

Minthogy a papírvágógépek csak egyenes vonalban, a papír teljes szélességében tudnak vágni, speciális alakú nyomtatványokat (vagy lyukakat, nyílásokat) csak a kívánt alakzatnak vágóélként a papírba való belenyomásával lehet előállítani. Ma legtöbbször egy kivágóforma (stancforma) elkészítésével, a magasnyomás módjára végzik; a kivágóforma szükség esetén egyúttal a hajlítóéleket is tartalmazhatja.

Kompatibilitás

Azokat a készülékeket, adathordozókat, adatokat és programokat, amelyek minden különösebb átalakítás nélkül egymás között kicserélhetők vagy együtt dolgozhatnak, kompatibiliseknek nevezik. Az adatfeldolgozásban különbséget tesznek készülékek, programok ~ a (programkompatibilitás) és adatok, ill. adathordozók ~ a (adatkompatibilitás) között. A készülékek ~ a bizonyos meghatározott technikai adatok betartását feltételezi.

Korrektúra

Szöveg, kép és ezek elhelyezésének ellenőrzésére szolgál.

L

Lakkozás

Felületkezelési eljárás. Meggátolja a festék lehúzódását, erősebbé teszi a papírt.   Optikailag fényes vagy matt változatban létezik. A lakkozást általában borítókon alkalmazzák a felület tartósságának vagy esztétikusságának növelésére. Például formalakk használatával a nyomtatott fotókat kiemeli. Ehhez külön filmet kell készíteni és a nyomdagép lakkozóműve utolsó színként rányomja a megfelelő felületre a lakkot.

M

Magasnyomtatás

Hagyományos nyomtatási forma, amelynél a nyomóelemek felülete közel egy síkban van, a nemnyomó elemek pedig ettől alacsonyabban helyezkednek el (ezt a gépet ma már csak stancolásra használjuk).

N

Négyszínnyomás (CMYK)

A színes képeket a négy alapszín segítségével lehet felbontani, illetve kinyomni. Az alapszínek: cián (cyan, C), bíbor (magenta, M), sárga (yellow, Y), fekete (black, B).

Nyomóforma

A ~a nyomó- és nemnyomó elemek olyan meghatározott rendszere, amely a szöveg- és képi információkat magába foglalja. A nyomóformáról a nyomtatás folyamata során a nyomathordozó adott felületeire festékréteget juttatva jön létre a nyomat.

Nyomórendszerek

különböző nyomtatási technológiák (magas, ofszet, mély) rotációs íves és tekercsnyomógép-típusainak nyomómű-felépítését, a nyomómű szerkezeti kialakítását, a nyomóművet alkotó hengerek számát és jellegét, ill. azoknak a nyomtatási folyamatban betöltött szerepét, egyes esetekben a nyomásráadás és levétel módozatát behatároló fogalom. ~ ofszetnyomómű; szatellit nyomómű.

Nyomtatás

Adott nyomóforma nyomóelemeinek festékezése és a festék átjuttatása nyomóerő segítségével a nyomathordozó felületére.

Nyomtatás

Többféle nyomtatási eljárás létezik, pl. ofszet nyomtatás, mélynyomás, magasnyomás, szitanyomás. A papírt lehet színén (Schöndruck) ill. fonákán (Wiederdruck) nyomni.

O

Ofszet nyomtatás

Síknyomtatás, vagyis a nyomólemez fotótechnikai eljárással kerül elkészítésre kialakulnak a víz- és festékszerető felületek.

Ofszetnyomókendő

Ofszetkendő többrétegű gumírozott szövet, amelyet egyik oldalon legfelül egy 0,3-035 mm vastagságú gumiréteggel látnak el. Az ofszetborítás legfontosabb alkotóeleme. Rugalmas tulajdonságát elsősorban a gumikeverék összetétele, a vászonréteg száma és anyaga határozza meg.

P

Pantone szinek

Direkt, nem négy színből nyomott színek. Külön színként nyomják olyan esetekben pl.: ha nem keverhető a szín (arany, ezüst stb...), vagy meghatározott színű felületet kell képezni (logó, alnyomat, stb...). A pantone színek pontos meghatározására alkalmazzák a pantone színskálát, mely lehetőséget nyújt arra, hogy a megrendelő által kiválasztott szín kerüljön kinyomtatásra, valamint a festék kikeverésre kerülhet.
 

PDF (portable document format)

Az Adobe cég által kifejlesztett, a dokumentumok szabad és változásmentes átvitelére szolgáló eszközfüggetlen adatformátum.
 

Pixel

Képpont

PostScript

Az Adobe által kifejlesztett oldalleíró nyelv, mely a grafikai D tipográfiai D elemeket vektorgrafikus módon tárolja. Eszközfüggetlen, ennek is köszönheti hogy napjainkra nyomdaipari szabvánnyá vált.
 

Próbanyomat-helyettesítő eljárások

Színellenőrző eljárások. Lehetőség szerint megközelítve a példányszámnyomtatás nyomtatási körülményeit.
 

R

Retusálás

Képjavítás, képtisztítás. Alapjában a képeredeti ( papírkép, diakép, vagy scannelt grafika ) sérüléseinek, színhibáinak kijavítása, de a képekkel való manipulációra is alkalmazzák, megváltoztatva annak valódi formáját. QuickTime: Developed by Apple Computer. A type of video file format.

RGB-színek

Additív, vagyis összeadó színképzés alapszínei. A vörös (Red), zöld (Green) és kék (Blue) egyenlő arányú keveréssel fehér színt adnak. A számítógépes képernyőkön ezeket a színeket használják, nyomdai feldolgozásra a CYMK színek alkalmasak.

T

Táblakészítés

Könyvkötőlemez bevonása bevonóanyaggal és a gerinclemez elhelyezése gépi úton.
 

Tamponnyomás

Nem sík felületek nyomására szolgáló eljárás.

TIFF (Tagged Image File Format)

Képek, nem vektoros grafikák állományformátuma.

Tipográfia

Egy kiadvány megtervezésének tudománya és művészete. A tipográfia alatt értjük a könyv tervezése, szedése során alkalmazott eszközök összességét.
 

Tördelés

A hasábokba szedett házi és szerzői korrektúrán átment szövegek, valamint címsorok, élőfejek, marginálisok, lábjegyzetek, táblázatok, képletek, klisék, oldalszámok stb. tördelési makettben vagy egyéb utasításban előre meghatározott végleges formájú oldalakká alakítása.

U

Utánnyomtatás

Újrarendeléskor a nyomdatermék újranyomtatása tárolt PDF-ről.
 

V

Vágójel

A vágott méreten kívül a filmen elhelyezett jel, mely a kötészet számára mutatja a vágás méretét.
 

Vágott méret

A kész nyomdai termék mérete. Keménytáblás könyvnél a könyvtest méretmegjelölése. Először mindig a szélességi méretet adjuk meg.

Vektoros grafika

Olyan rajzok, melyek matematikailag leírva tárolódnak az állományokba. Pl.: . cdr ( CorelDraw ) , .ai ( Adobe illustrator )
 

Vízjel

A papírgyártáskor a papírba elhelyezett (például: márka, cég) jel, mely a papíron fény felé átnézve látható.
 

Vonalkód

Lézertechnikával olvasható, vonalakból álló jelsorozat. A vonalkód a termék EAN kódját jeleníti meg. Az ISBN vagy ISSN számmal ellátott termékek (könyvek, periodikák, stb.) EAN kódját az ISBN, illetve az ISSN számból kell képezni. Az ISBN vagy ISSN számot általában a kiadó kér az ISBN-irodától írásban.

Z

Zsugorfóliázás

A nyomdai késztermék egységkötegeinek fóliába való csomagolása, egyesével is történhet a zsugorfóliázás az egységcsomag előtt.