Gyakornoki pályázat

Gyakornoki pályázat

Pályázati azonosító: GINOP-5.2.4-16-2017-02638

A projekt során 4 gyakornok 9 havi bér- és járulékköltségének támogatása és a foglalkoztatásukhoz szükséges eszközök beszerzése valósult meg. A gyakornokok megfeleltek a pályázati felhívásban elvárt feltételeknek, 25 év alatti munkanélküli, pályakezdő, szakképesítéssel rendelkező fiatalokkal bővült cégünk. A projektben együttműködtünk a Szegedi Szakképzési Centrummal.

Megvalósítási időszak: 2018. november - 2020. szeptember